Bolte, skruer, popnitter

Bolte, skruer, møtrikker, popnitter, skiver, møtrikker,